top of page

שכירות

מלבן לכותרת.png

הסכמי שכירות:

משכירים או שוכרים דירה? ישנה חשיבות רבה בניסוח הסכמי שכירות שכן ביכולתם של אלו, להגן על המשכיר או על השוכר בהתאמה. מבחינתו של המשכיר ישנה חשיבות רבה לסוג הביטחונות שהוא יקבל מהשוכר, לאחריות השוכר במקרה של נזקים למושכר והחזרת המושכר במצב טוב בתום תקופת השכירות. מבחינתו של השוכר חשוב לבדוק את זהות המשכיר ובעלותו על הנכס, מצבו של המושכר והאפשרות לממש את האופציה להארכת השכירות וכן אחריות המשכיר לתיקון נזקים שנגרמו בגין בלאי סביר. כל הפרמטרים האלה והאחרים צריכים להופיע בהסכמי שכירות. ניסוח לא נכון של הסכם השכירות, יכול לגרום להפסדים ועגמת נפש רבה.

משרדנו יבצע את כל הבדיקות הנדרשות לקראת חתימתו של הסכם שכירות וידע להבטיח את זכויותיכם כמשכירים או כשוכרים.

bottom of page