top of page

פינוי מושכר

מלבן לכותרת.png

פינוי מושכר:

בישראל מתרבים המקרים בהם נאלצים משכירי בתים להתמודד עם תופעה של שוכרים המסרבים לפנות את המושכר ולשלם דמי שכירות.

ההליך המיוחד של תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו מטפל במקרים בהם השוכר מפסיק לשלם דמי שכירות או מסרב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות.

סירוב שוכרים להתפנות מדירות יכול לגרום לאובדן אדיר של הכנסות ונזקים כספיים לבעלי הדירות ולכן התקין המחוקק חוקים ותקנות שמאפשרות לבעלי דירות להתמודד עם מקרים כאלה ביעילות מרבית וזאת באמצעות הליך מיוחד ומהיר לפינוי מושכר.

לעו"ד מאור גנץ ניסיון רב בהתמודדות בתיקים אלו.

bottom of page