top of page
מלבן לכותרת.png
מלבן לכותרת.png

מקרקעין ונדל"ן

מלבן לכותרת.png

רכישת דירה מקבלן או יד שניה:

התמחות בעריכת הסכמים שונים בתחום הנדל"ן, הסכמי מכר, ייצוג קבלנים וייצוג רוכשים, הסכמי בניה ויזמות, הסכמי קומבינציה, הסכמים עם מתיישבים בקיבוצים ומושבים, הסכמים לפי החלטות מנהל מקרקעי ישראל, "הרחבות", הסכמים עם חברות משכנות, הסכמי שיתוף ופירוק במקרקעין ועוד.
עו"ד מאור גנץ מלווה את עסקאות הנדל"ן עד לרישומן, ומופיע במשרדי רשם המקרקעין, מחלקות הסדרי ורישום הקרקעות, מנהל מקרקעי ישראל, בתי משפט בכל הערכאות, חברות משכנות וכן בפני מוסדות ממשלתיים ורשויות מקומיות.

עסקאות מקרקעין
מלבן לכותרת.png

הסכמי שכירות:

משכירים או שוכרים דירה? ישנה חשיבות רבה בניסוח הסכמי שכירות שכן ביכולתם של אלו, להגן על המשכיר או על השוכר בהתאמה. מבחינתו של המשכיר ישנה חשיבות רבה לסוג הביטחונות שהוא יקבל מהשוכר, לאחריות השוכר במקרה של נזקים למושכר והחזרת המושכר במצב טוב בתום תקופת השכירות. מבחינתו של השוכר חשוב לבדוק את זהות המשכיר ובעלותו על הנכס, מצבו של המושכר והאפשרות לממש את האופציה להארכת השכירות וכן אחריות המשכיר לתיקון נזקים שנגרמו בגין בלאי סביר. כל הפרמטרים האלה והאחרים צריכים להופיע בהסכמי שכירות. ניסוח לא נכון של הסכם השכירות, יכול לגרום להפסדים ועגמת נפש רבה.

משרדנו יבצע את כל הבדיקות הנדרשות לקראת חתימתו של הסכם שכירות וידע להבטיח את זכויותיכם כמשכירים או כשוכרים.

הסכמי שכירות
מלבן לכותרת.png

פירוק שיתוף במקרקעין:

אחים? שותפים עסקיים? בני זוג? נקלעתם למצב שבו אתם שותפים בנכס נדל"ן ומעוניינים לפרק את השותפות עם הצד השני? בהיעדר הסכמה עם השותף, עומדת לרשותכם הזכות להגיש לבית המשפט תביעה לפירוק שיתוף. הפירוק יכול להתבצע ב"עין", כלומר, חלוקה שווה כל אחד לפי חלקו היחסי בנכס זאת אם הנכס ניתן לחלוקה או פירוק "על פי שווי", כלומר, שבית המשפט יורה על מכירת הנכס וחלוקת התמורה שתתקבל ממכירתו בין השותפים בהתאם לחלקם היחסי.

פירוק שיתוף במקרקעין
מלבן לכותרת.png

פינוי מושכר:

בישראל מתרבים המקרים בהם נאלצים משכירי בתים להתמודד עם תופעה של שוכרים המסרבים לפנות את המושכר ולשלם דמי שכירות.

ההליך המיוחד של תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו מטפל במקרים בהם השוכר מפסיק לשלם דמי שכירות או מסרב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות.

סירוב שוכרים להתפנות מדירות יכול לגרום לאובדן אדיר של הכנסות ונזקים כספיים לבעלי הדירות ולכן התקין המחוקק חוקים ותקנות שמאפשרות לבעלי דירות להתמודד עם מקרים כאלה ביעילות מרבית וזאת באמצעות הליך מיוחד ומהיר לפינוי מושכר.

לעו"ד מאור גנץ ניסיון רב בהתמודדות בתיקים אלו.

פינוי מושכר
מלבן לכותרת.png
מלבן לכותרת.png

סוגיות הקשורות לסכסוכים בבתים משותפים:

המפקח על הבתים המשותפים הוא גוף בעל סמכות מנהלית ושיפוטית השווה לשופט בית משפט שלום בתביעה אזרחית.

המפקח מוסמך לדון במחלוקות הבאות: השתתפות בעל דירה בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף, סכסוך בין בעלי דירות על פי התקנון שבתוספת לחוק המקרקעין, סכסוכים הקשורים לתמ"א 38, וסכסוכים הנוגעים למתקנים המשותפים של הבית המשותף כגון, חניה, מעלית, מתקני גז, נזילות מים. נקלעתם לסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף? פנו אליי. משרדי מתמחה בייצוג בעלי דירות מול המפקח על הבתים המשותפים.

סוגיות הקשורות לסכסוכים בבתים משותפים
מלבן לכותרת.png

ניהול נכסי נדל"ן:

משרדי מציע שירות של ניהול נכסים/דירות/משרדים/נכסים אחרים. השירות כולל:

איתור שוכרים ובדיקת נאותות, עריכת הסכמי שכירות תוך שמירה על האינטרסים של בעל הדירה ודרישת בטחונות, טיפול בתשלום דמי השכירות והוצאות שוטפות, טיפול בהעברת רישום הדירה על שם השוכר ברשויות השונות, התנהלות מול ועד הבית, ניהול חשבון נאמנות לצורך הפקדת דמי השכירות ובטחונות וכו'.

השירות מתאים לבעלי נכסים המתגוררים מחוץ לישראל או בעלים של מספר נכסים או בעלי נכסים המתגוררים במרחק רק מהכנס שבבעלותם ומעוניינים בניהול מקצועי עבור הנכס שלהם בראש שקט. השירות ניתן עבור נכסים בכל רחבי הארץ.

ניהול נכסי נדל"ן
bottom of page