top of page

ייפוי כח מתמשך

מלבן לכותרת.png

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה סוג של "צוואה בחיים", המאפשרת לכל אדם להשאיר בידיו את השליטה בחייו במקרה של אבדן כשירות, באמצעות מתן ייפוי כוח ומתן הנחיות בדבר ענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים לאדם עליו הוא סומך.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

משרדי מוסמך ומתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך, יישומו והפעלתו.

תעודת הסמכה מטעם משרד המשפטיםעריכת ייפוי כוח מתמשך:

bottom of page