top of page

סכסוכים בבתים משותפים

מלבן לכותרת.png
מלבן לכותרת.png

סוגיות הקשורות לסכסוכים בבתים משותפים:

המפקח על הבתים המשותפים הוא גוף בעל סמכות מנהלית ושיפוטית השווה לשופט בית משפט שלום בתביעה אזרחית.

המפקח מוסמך לדון במחלוקות הבאות: השתתפות בעל דירה בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף, סכסוך בין בעלי דירות על פי התקנון שבתוספת לחוק המקרקעין, סכסוכים הקשורים לתמ"א 38, וסכסוכים הנוגעים למתקנים המשותפים של הבית המשותף כגון, חניה, מעלית, מתקני גז, נזילות מים. נקלעתם לסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף? פנו אליי. משרדי מתמחה בייצוג בעלי דירות מול המפקח על הבתים המשותפים.

bottom of page