top of page

דיני עבודה

מלבן לכותרת.png

ייעוץ משפטי שוטף:

ייעוץ במגוון רחב של סוגיות הנוגעות ליחסי העבודה השוטפים וניסוח כל המסמכים הרלבנטיים, לרבות בעניין גיוס עובדים, תנאי העסקה, פיטורים סיום עבודה, נהלי חברה, העסקת קבלנים ויועצים, סודיות ואי תחרות;

מלבן לכותרת.png

ליטיגציה:

ייצוג בכל סוגי ההליכים המשפטיים בתחום דיני העבודה, לרבות תביעות אישיות, צווי מניעה, בוררויות וגישורים;

מלבן לכותרת.png

עריכת הסכמים ונספחים מיוחדים:

תגמול עובדים – ניסוח תוכניות תגמול ותמריצים מיוחדים לעובדים ולבכירים, לרבות: תוכניות אופציות, תוכניות חלוקת רווחים ותוכניות בונוסים, בהתאם לצרכים הפרטניים של הלקוח ולנסיבות העניין;

מלבן לכותרת.png

ליווי בהליכי שימוע:

ליווי עובדים/מעסיקים בתהליכי שימוע לקראת פיטורין או הרעת תנאי עבודה.

מלבן לכותרת.png

גביית חובות מעובדים:

אכיפת הסכמי הלוואה, פתיחת תיקי הוצאה לפועל, תביעות לסכום קצוב.

bottom of page