top of page

ניהול נכסי נדל"ן

מלבן לכותרת.png

ניהול נכסי נדל"ן:

משרדי מציע שירות של ניהול נכסים/דירות/משרדים/נכסים אחרים. השירות כולל:

איתור שוכרים ובדיקת נאותות, עריכת הסכמי שכירות תוך שמירה על האינטרסים של בעל הדירה ודרישת בטחונות, טיפול בתשלום דמי השכירות והוצאות שוטפות, טיפול בהעברת רישום הדירה על שם השוכר ברשויות השונות, התנהלות מול ועד הבית, ניהול חשבון נאמנות לצורך הפקדת דמי השכירות ובטחונות וכו'.

השירות מתאים לבעלי נכסים המתגוררים מחוץ לישראל או בעלים של מספר נכסים או בעלי נכסים המתגוררים במרחק רק מהכנס שבבעלותם ומעוניינים בניהול מקצועי עבור הנכס שלהם בראש שקט. השירות ניתן עבור נכסים בכל רחבי הארץ.

bottom of page