top of page

רכישת דירה

מלבן לכותרת.png

רכישת דירה מקבלן או יד שניה:

התמחות בעריכת הסכמים שונים בתחום הנדל"ן, הסכמי מכר, ייצוג קבלנים וייצוג רוכשים, הסכמי בניה ויזמות, הסכמי קומבינציה, הסכמים עם מתיישבים בקיבוצים ומושבים, הסכמים לפי החלטות מנהל מקרקעי ישראל, "הרחבות", הסכמים עם חברות משכנות, הסכמי שיתוף ופירוק במקרקעין ועוד.
עו"ד מאור גנץ מלווה את עסקאות הנדל"ן עד לרישומן, ומופיע במשרדי רשם המקרקעין, מחלקות הסדרי ורישום הקרקעות, מנהל מקרקעי ישראל, בתי משפט בכל הערכאות, חברות משכנות וכן בפני מוסדות ממשלתיים ורשויות מקומיות.

bottom of page